Milieuklasse:

Een betonconstructie die in aanraking komt met zeewater, moet van een betere kwaliteit zijn dan een tegen het weer beschermde betonnen put. Afhankelijk van het gebruik worden voorwaarden gesteld aan de water/cementfactor, het cementsoort en -gehalte, grootte van de granulaten en minimale betondekking van de wapening.

Daartoe zijn er ooit in sommige delen van de wereld verschillende milieuklassen (expositieklassen) opgesteld. Sommige van deze milieuklassen worden "nieuwe klassen" genoemd. Voor de ontwikkeling van deze zogenaamde nieuwe klassen, bestonden er ook reeds milieuklassen, maar die zijn nergens meer geldig.

Bij de nieuwe milieu- of expositieklassen volgens NEN-EN 206-1 wordt gekeken naar de omgeving waar het beton wordt toegepast en de invloed van de omgeving op de wapening en/of het beton. Hieruit volgen 6 hoofdgroepen: XO, XC, XS en XD (aantasting van de wapening door corrosie) en XF en XA (aantasting van het beton). De hoofgroepen zijn verder uitgesplitst in een aantal subklassen op basis van de te verwachten vochthuishouding waaraan het beton en de wapening blootgesteld worden. Totaal komt de NEN-EN 206-1 uit op 18 milieuklassen.

De 6 hoofdgroepen, aanduiding X gevolgd door:

 

  • Het cijfer '0' voor geen risico voor aantasting.
  • De letter 'C' voor aantasting door carbonatatie.
  • De letter 'D' (deicing) voor aantasting door chloriden, (dooi)zouten anders dan zeewater (onder andere strooizout).
  • De letter 'S' (seawater) voor aantasting door zeewater.
  • De letter 'F' (frost) voor aantasting door vorst.
  • De letter 'A' voor chemische aantasting.

 

Tenslotte wordt nog een klasse (cijfer 1 t/m 4) toegevoegd voor de mate en aard van de blootstelling. Voor elke milieuklasse geldt een andere samenstelling van het beton. Daarbij is de milieuklasse bepalend hoe de wapening aangebracht wordt qua dekking (diepte waarop de wapening in het beton wordt geplaatst). Tevens worden per milieuklasse eisen gesteld aan de maximaal optredende scheurwijdte van het beton en gelden voor plaat- en wandvormige constructies zonder voorspanstaal. Voor constructies met voorspanstaal of voor balk- en kolom vormige constructies worden strengere eisen gesteld.

[betonput.com] 15

[betonput.com] 8
 
goto E-Smart.nlgoto Beheren